Farbkopien

Auflage A4 A3
01 - 05 1,20 Euro 2,20 Euro
06 - 10 1,00 Euro 1,90 Euro
11 - 20 0,85 Euro 1,65 Euro
21 - 50 0,60 Euro 1,20 Euro
51 - 99 0,55 Euro 1,10 Euro
ab 100 0,45 Euro 0,85 Euro
ab 200 0,40 Euro 0,75 Euro
ab 500 0,30 Euro 0,60 Euro
höhere Auflangen auf Anfrage
s/w Digitaldruck 0,50 Euro 1,00 Euro
Farbkopie auf Overheadfolie 2,10 Euro